TR EN FR

KAUBIT SU YALITIM SİSTEMLERİ


Bitüm nedir?

Bitüm asfaltların ve asfalt kayalarının bir parçası olarak doğada oluşur.
Petrolün bir parçasıdır ve endüstriyel olarak vakumlu damıtma ile üretilir.
Bitüm çok açışkan, siyah ve yapışkan olan yüksek hidrokarbonların karışımıdır.
Bitüm kesinlikle katran(zift) değildir !
Zift , kömürden imal edilir, benzinde çözülmez.
Bitüm benzin ile çözülür.

Kaubit ürünlerindeki bitüm ürünleri Solvent (çözücü) içermez.
Su bazlı polimer modifiyeli bitümden oluşurlar.

Neden Sürme Yalıtım Kullanmalıyız?

Temelde Perde Beton yalıtımında en çok sorun membran altından su girdiği zaman olmaktadır.
Su malzemenin içine kaçar. Su kaçağının nerede olduğu tespit etmek için, bütün malzeme kaldırılmak zorunda kalınır.
Kaubit Sürme Malzemede, su kaçağının tespiti çok kolaydır.
Sürme malzemelerde su kaçağı olan yer delik olan yerdir, kolay bulunur, delik olan yere bir kat sürülür ve sorun çözülmüş olur.

Kaubit 2K Sürme yalıtım malzemesi , bir kova içinde olduğundan membrana göre taşınması çok kolaydır.

Kaubit 2K malzeme miktarları, çift komponent içeriği
Çimento esaslı 8 kg.
Bitüm esaslı 22 kg.

Kaubit aynı zamanda çok ekonomiktir ;

Katı madde oranı % 75 'dir ki piyasadaki bir çok malzemeye göre yüksektir.( Piyasadakiler 50% - 60% civarındadır. )
Bunun avantajı nedir?
Kaubit 2K ıslak haldeyken 1 mm. kalınlığında ise sonrasında kuru halde 0,75 mm. kalınlık vermektedir.
Uygulamalarda yalıtım malzemesi kalınlığı minimum 1,5 mm. - 2mm. olması istenir.
Kaubit 2K ile elde etmek için 2,5 kg / m2 sarfiyat gereklidir.
Bu sayede tek hamlede daha kalın malzeme elde edilebilmektedir.
1 kova ile daha çok yer yapılarak, işçilikten kar edilir.

Maliyet hesabı:

Kaubit 2K aynı kalınlığı 3 kat sürmek yerine 2 kat uygulayarak veriyor.
1 kova ile 12m² uygulanabiliyor , böylece maliyet 3 €/ m². olmaktadır.
Başka malzeme ile 1 kova ile 10 m² uygulanabiliyor. Böylece maliyet 3,2 €/ m². oluyor.

Toplam maliyette;  % 8 malzemede ,  % 50 işçilikte avantaj sağlar.