SU YALITIM SİSTEMLERİ


Bitüm nedir?

Bitüm asfaltların ve asfalt kayalarının bir parçası olarak doğada oluşur.
Petrolün bir parçasıdır ve endüstriyel olarak vakumlu damıtma ile üretilir.
Bitüm çok açışkan, siyah ve yapışkan olan yüksek hidrokarbonların karışımıdır.
Bitüm kesinlikle katran(zift) değildir !
Zift , kömürden imal edilir, benzinde çözülmez.
Bitüm benzin ile çözülür.

Kaubit ürünlerindeki bitüm ürünleri Solvent (çözücü) içermez.
Su bazlı polimer modifiyeli bitümden oluşurlar.

Neden Sürme Yalıtım Kullanmalıyız?

Temelde Perde Beton yalıtımında en çok sorun membran altından su girdiği zaman olmaktadır.
Su malzemenin içine kaçar. Su kaçağının nerede olduğu tespit etmek için, bütün malzeme kaldırılmak zorunda kalınır.
Kaubit Sürme Malzemede, su kaçağının tespiti çok kolaydır.
Sürme malzemelerde su kaçağı olan yer delik olan yerdir, kolay bulunur, delik olan yere bir kat sürülür ve sorun çözülmüş olur.

Kaubit 2K Sürme yalıtım malzemesi , bir kova içinde olduğundan membrana göre taşınması çok kolaydır.

Kaubit 2K malzeme miktarları, çift komponent içeriği
Çimento esaslı 8 kg.
Bitüm esaslı 22 kg.

Kaubit aynı zamanda çok ekonomiktir ;

Katı madde oranı % 75 'dir ki piyasadaki bir çok malzemeye göre yüksektir.( Piyasadakiler 50% - 60% civarındadır. )
Bunun avantajı nedir?
Kaubit 2K ıslak haldeyken 1 mm. kalınlığında ise sonrasında kuru halde 0,75 mm. kalınlık vermektedir.
Uygulamalarda yalıtım malzemesi kalınlığı minimum 1,5 mm. - 2mm. olması istenir.
Kaubit 2K ile elde etmek için 2,5 kg / m2 sarfiyat gereklidir.
Bu sayede tek hamlede daha kalın malzeme elde edilebilmektedir.
1 kova ile daha çok yer yapılarak, işçilikten kar edilir.

Maliyet hesabı:

Kaubit 2K aynı kalınlığı 3 kat sürmek yerine 2 kat uygulayarak veriyor.
1 kova ile 12m² uygulanabiliyor , böylece maliyet 3 €/ m². olmaktadır.
Başka malzeme ile 1 kova ile 10 m² uygulanabiliyor. Böylece maliyet 3,2 €/ m². oluyor.

Toplam maliyette;  % 8 malzemede ,  % 50 işçilikte avantaj sağlar.

YAPILARDA SÜRME TİP SU İZOLASYONU NASIL UYGULANIR?

Uygun malzemenin seçimi ve yüzeyin izolasyona hazır hale getirilmesinden sonra yüzeyde bulunan tozları temizlemek amacı ile uygulama yapılacak yüzey astarlanır. Değişik nedenlerle oluşabilecek kılcal çatlakları örtmek ve izolasyonu bir bütün halde yüzeye tatbik etmek amacı ile izolasyon filesi kullanılarak malzemenin özelliklerine uygun olarak fırça, mala ve makine yardımıyla 2 kat izolasyon uygulaması yapılır.

A. Yüzey Hazırlığı

-Uygulama yüzeyinden zayıf ve gevşek parçacıkların uzaklaştırılması
-Tie – Rod (Tij) Deliği Tamiri
-Segregasyon ve soğuk derz tamiratı
-Düşey ve yatay tüm köşe birleşimlerde üçgen kesitli pah uygulanması

B. Astarlama

-Sürme tip su yalıtım malzemesi ile uygulama yapılacak olan yüzeyin aderansını arttırmak için ara katman astar sürülmesi

C. Su yalıtım malzemesi uygulaması

-Astarlama işlemine müteakip 1.kat malzemenin tatbik yüzeyine sürülmesi,eğim durumuna göre file takviyesi yapılması
-1.kat malzemenin kurumasına müteakip 2. kat malzemenin sürülmesi

D. Yalıtımın Korunması

Yalıtım yapmak sadece izolasyon malzemesinin yüzeye tatbik edilmesiyle bitmez. Yalıtım malzemesinin korunması da en az izolasyon yapmak kadar önemlidir. Yalıtım malzemelerini, likit veya bitüm membran uygulamasından sonra toprak geri dolgusu basıncından korumak için kabarcıklı drenaj levhaları doğrudan doğruya kullanmak uygun değildir. Mevcut yalıtım yapılmış yüzey basınçtan dolayı ezilir ve delinebilir. Bunun için drenaj levhalarının XPS veya EPS köpük levhalarla birlikte tespit edilmesi gerekir, fakat bu yöntemden çok daha ekonomik, sağlıklı ve seri bir çözüm vardır: 0,6mm kalınlıkta HDPE levha uygulaması.
Ekonomiktir, çünkü 510cm genişlikte ve uzun rulolar halinde imal edilmiştir ve istenilen yükseklikte kesilerek zayiatsız uygulanır. HDPE levha uygulaması sonunda düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edildiği için toprak geri dolgusu esnasında sürtünme darbelerine maruz kalmaz. Diğer tespit detayları için lütfen bizi arayınız.

Yeni Çözüm Web Hizmetleri
.