ASPROFİL DİLATASYON SİSTEMLERİ

DİLATASYON NEDİR?
Oturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılarda genleşme, kısalma veya zemindeki oturmalardan dolayı yapı elemanlarında doğabilecek hasarları önlemek amacıyla, yapının taşıyıcı konstrüksiyonu birbirindan tamamen bağımsız bloklar halinde tasarlanır. Bu bloklar arasında bırakılan boşluklara DİLATASYON veya GENLEŞME DERZİ adı verilir.

HANGİ YAPILARDA DİLATASYON DERZİ BIRAKILMALIDIR?
Alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezleri, fabrikalar ve hipermarketler gibi büyük alana yayılmış yapılarda, zemin cinsine ve yapının ağırlığına bağlı olarak her 20-30 m.de bir dilatasyon derzi bırakılmalıdır.

Ayrıca istinad duvarlarında yine duvarın ağırlığına ve zeminin cinsine bağlı olarak 20-25 m.de bir dilatasyon derzi gereklidir..
Çok yüksek yapılarda, yüksek blok ile alçak bloklar arasında mutlaka dilatasyon derzi bırakılmalıdır. Derzlerin yerleri ve genişlikleri, bina yanal hereketleri ve düşey hareketler dikkate alınarak statik projeyi yapan firma tarafından belirlenmelidir.

DİLATASYON PROFİLİ  KULLANILMAMASI,  PROFİL MONTAJ ININ YANLIŞ YAPILMASI VEYA YANLIŞ PROFİL SEÇİLMESİ HALİNDE MEYDANA GELECEK HASARLAR:
Derz kenarlarındaki zemin, duvar ve tavan kaplamalarında çatlaklar, kırılmalar oluşur. Ayrıca profil deformasyonları, yalıtım problemleri ve tespit noktalarında hasarlar meydana gelir.
Bu tür hasarların giderilmesi veya sonradan doğru bir dilatasyon profili uygulanması daha fazla masrafa ve zaman kaybına neden olacaktır.
BU NEDENLERDEN DOLAYI PROFİLİN DOĞRU SEÇİMİ, TECRÜBELİ EKİPLER TARAFINDAN MONTE EDİLMESİ VE DOĞRU MONTAJ MALZEMELERİNİN KULLANILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Zemin ve duvar profillerimiz, statik değerlere ve mukavemet hesaplarına uygun kesitlerde; sürtünmeye ve basınca dayanıklı olup, DIN normlarına uygun şekillerde üretilmektedir.

Ağır yük geçen zeminler için “kamyon ve forklift tekerlek yüklerine dayanıklı profiller”, su sızdırmazlık istenen zeminler için “su yalıtımlı zemin profilleri” , ayrıca hem duvarlar, hem de zeminler için hareket kaabiliyetleri fazla olan “sismik  profiller”, ürün yelpazemizde mevcuttur.

Zemin ve duvar profillerinde kullanılan fitiller EPDM ve TPE (termoplastik elastomer)'den imal edilmektedir. Profillerimiz 10 mm' den 400 mm' ye kadar açıklıkları geçebilir. Her profilin köşe tipi bulunmaktadır.

DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ YAPILIRKEN BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

• DİLATASYON AÇIKLIĞI (Fb):İki blok arasında bırakılan boşluğun ne kadar olduğu mutlaka bilinmelidir.

• PROFİLİN MONTAJ ŞEKLİ :Profilin kaplama altı mı, kaplama üstü mü uygulanacağı bilinmelidir. Henüz kaplama yapılmamışsa kaplama altı profil, kaplama yapılmış ise veya brüt beton üzerine uygulama yapılacak ise kaplama üstü profil tercih edilir.• KAPLAMA KALINLIĞI (H):Kaplama altı uygulamalarda uygun profilin seçimi için kaplama kalınlığının kaç cm olduğunun bilinmesi gerekir.• YÜK : Zemin profillerinde, profilin üstünden geçecek yükün ne olduğu ( yaya, küçük araç, kamyon, forklift vb.) ayrıca kamyon ve forkliftlerin taşıma kapasitesi ve tekerleklerinin yüzey temas alanı bilinmelidir.• İSTENEN YATAY VE DÜŞEY HAREKET KABİLİYETİ : İki yapı bloğu arasında beklenen yatay ve düşey hareketlerin büyüklüğü bilinmelidir.( Yapı yüksekliğine, yapı tipine, yapı yüküne, projeye ve zemin cinsine bağlı olarak statik projeyi yapan firma tarafından verilmelidir.)
• KİMYASAL ETKİLER : Profilin kullanılacağı yerde herhangi bir kimyasal etkiye maruz kalıp kalmayacağı bilinmelidir.
• SU GEÇİRİMSİZLİK : Sürekli olarak yağmur veya yıkama suyuna maruz kalacak yerlerde kullanılacak dilatasyon profillerinin “Su geçirimsizlik” özelliğine sahip olması gerekir.

Yeni Çözüm Web Hizmetleri
.